Vastuullisuus

ABMWpurkuosat Oy on Suomen Autokierrätyksen jäsen ja Kuusakosken virallinen romuautojen vastaanottopiste.

Käyttäen moderneja työmenetelmiä, puramme ja kierrätämme autot ympäristösäädösten mukaisesti. Keräämme huolellisesti autoista talteen kaikki ympäristölle vaaralliset ongelmajätteet ja toimitamme ne vastuulliseen jälkikäsittelyyn.